ÎN REORGANIZARE JUDICIARĂ, IN JUDICIAL REORGANISATION, EN REDRESSEMENT

Filosofia companiei

Dorința noastră este de a produce oțel și produse finite din oțel prin folosirea unor tehnologii sigure pentru angajați, cât și pentru mediu. Pe termen mediu și lung, actuala echipă de management și-a propus readucerea pe baze profitabile a combinatului. De aceea a implementat un proces complex de restructurare și reorganizare care are ca obiectiv pentru anul în curs un profit operațional zero, iar în perspectivă un profit pozitiv, care să facă posibile investiții pentru dezvoltarea activității. Adaptarea permanentă a producției la cerințele pieței, eficientizarea costurilor de producție în vederea obținerii unor prețuri finale competitive, dinamizarea vânzărilor sunt câteva dintre măsurile implementate care vor genera rezultatele pozitive.

Clienții nostri sunt partea cea mai importantă a afacerii. O relație directă de colaborare cu ei este premiza că prin activitatea de zi cu zi vom putea realiza produsele care sunt solicitate, prin indeplinirea tuturor cerințelor tehnice și de calitate.