ÎN REORGANIZARE JUDICIARĂ, IN JUDICIAL REORGANISATION, EN REDRESSEMENT


Informatii / Anunturi

ADMINISTRATOR SPECIAL : Oleg Shvedakov 
ADMINISTRATOR JUDICIAR : Maestro S.P.R.L. – Filiala Bucuresti
cu sediul în Bucureşti, str. Turturelelor nr. 11A, et.4, sector 3, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a UNPIR sub nr. RFO 0727, nr. matricol UNPIR 2A0727/2014, CUI 32718093 

Conducerea executiva:
Vladimir Gofman – Director General 
Alexey Shutov – Director Coordonator Intretinere si Reparatii 

Societatea COS TÂRGOVIŞTE S.A. se afla în etapa de reorganizare judiciară prevăzută de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Prin Hotararea intermediara 417 din data de 04.12.2019, în dosarul de insolvenţă nr. 1906/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa, instanţa a confirmat Planul de reorganizare a activitatii COS TARGOVISTE S.A. propus de creditorul Alphard Financial Corp. si votat de Adunarea Creditorilor in data de 24.10.2019. Procedura generală a insolvenţei a fost deschisă prin Încheierea de şedinţă din data de 22.02.2013 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa, Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 1906/120/2013.

Capitalul social al societăţii COS TÂRGOVIȘTE S.A. este de 172.125.307,50 lei, fiind format din 68.850.123 acţiuni, valoarea nominală a unei acţiuni fiind de 2,50 lei/acţiune. Acţiunile societăţii sunt admise la tranzacționare la Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Standard, simbol COS. După declanşarea procedurii generale a insolvenţei faţă de societate conform Încheierii de şedinţă din data de 22.02.2013 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa, Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 1906/120/2013, acţiunile societăţii COS TÂRGOVIȘTE S.A. sunt suspendate de la tranzacţionare.

05.10.2022

Raport curent – Informare prin hotararea intermediara 253 din 04.10.2022 pronuntata in dosarul 1906/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dambovita, judecatorul sindic a dispus  inceperea procedurii falimentului debitoarei COS Targoviste SA 

22.09.2022

Raport curent – Informare privind procedura insolventei 

20.09.2022

Informare privind inregistrarea in data de 19.09.2022 de catre Depozitarul Central a diminuarii capitalului social     

15.09.2022

Raport curent – Certificat de Inregistrare a Instrumentelor Financiare AC-5626-1 emis de ASF in 12.09.2022 

Raport curent – Informare privind procedura insolventei 

31.08.2022

Comunicare disponibilitate Raport Semestrul I 2022 

Raport Semetru I 2022

30.08.2022

Informare inregistrare la ORC reducere capital social prin reducere valoare nominala actiune. Noul capital social este de 6.885.012,30 lei, noua valoare nominala a unei actiuni este de 0,10 lei, numarul total de actiuni emise de societate ramane de 68.850.123 actiuni, pastrandu-se numarul de actiuni si cota de participare la capitalul social detinuta de fiecare actionar

Act constitutiv actualizat certificat ORC

12.08.2022

Raport curent informare privind procedura insolventei

27.05.2022

Raport auditor privind conformitatea cu ESEF 2021

18.05.2022

Rezultatul voturilor exprimate la AGOA 28.04.2022 (informatiile se regasesc in cadrul hotararii AGOA publicata pe site in data de 28.04.2022) 

16.05.2022

Comunicat disponibilitate raport trimestrial la 31.03.2022 ( trimestrul I 2022 )

Raport trimestrial la 31.03.2022 ( trimestrul I 2022)

29.04.2022

Raport anual 2021

Comunicat disponibilitate raport anual 2021

Announcement for availability of the 2021 annual report 

Raport remunerare 2021

28.04.2022

Hotarare AGOA din 28.04.2022 si raport curent

Decision AOGSM from 28.04.2022 and current raport

12.04.2022

Informare cu privire la stadiul derularii procedurii insolventei

28.03.2022

Materiale informative pentru AGOA 28(29).04.2022

Proiect Hotarari pentru AGOA 28(29).04.2022

Draft of Decissions for AOGSM 28(29).04.2022

Formular de vot prin corespondenta pentru AGOA 28(29).04.2022

Correspondence Voting Form for AOGSM 28(29).04.2022

Procura speciala pentru AGOA 28(29).04.2022

Special power of attorney for AOGSM 28(29).04.2022

Numar total de actiuni si drepturi de vot la 25.03.2022

Number of shares and voting rights at 25.03.2022

25.03.2022

Convocator AGOA pentru 28(29).04,2022

Convening Note for AOGSM 28(29).04.2022

Raport curent – Convocator AGOA pentru 28(29).04.2022

Current report – Convening Note for AOGSM 28(29).04.2022

25.02.2022

Rezultate financiare preliminare 2021 

28.01.2022

09.12.2021

15.11.2021

22.07.2021

Informare cu privire la Încheierea din data de 20.07.2021 din dosarul 442/42/2021 prin care Curtea de Apel Ploiesti a dispus suspendarea provizorie a executării sentinţei nr. 204/30.06.2021 pronunţate de Tribunalul Dâmboviţa în dosarul nr. 1906/120/2013  prin care s-a dispus inceperea procedurii falimentului debitoarei COS Targoviste SA

30.06.2021

Informare cu privire la hotararea judecatorului sindic din 30.06.2021 prin care s-a dispus inceperea procedurii falimentului debitoarei COS Targoviste SA

30.06.2021

Raport privind declaratia financiara 2020

17.05.2021

Comunicat disponibilitate raport trimestrial la 31.03.2021 (trimestrul I 2021)

Raport trimestrial la 31.03.2021 (trimestrul I 2021)

13.05.2021

Raport curent referitor la depunere Completare la Modificare Plan de reorganizare si convocare adunare creditori

Completare la Modificare Plan de reorganizare

28.04.2021

Raport anual 2020

Comunicat disponibilitate Raport Anual 2020

Announcement for availabiliy of the 2020 annual report

Hotarare AGOA din 28.04.2021 si raport curent

Decision AOGSM from 28.04.2021 and current raport

26.03.2021

Materiale informative pentru AGOA 28(29).04.2021

Proiect Hotarari pentru AGOA 28(29).04.2021

Draft of Decissions for AOGSM 28(29).04.2021

Formular de vot prin corespondenta pentru AGOA 28(29).04.2021

Correspondence Voting Form for AOGSM 28(29).04.2021

Procura speciala pentru AGOA 28(29).04.2021

Special power of attorney for AOGSM 28(29).04.2021

Numar total actiuni si drepturi de vot la 25.03.2021

Number of shares and voting rights at 25.03.2021

25.03.2021 

Convocator AGOA pentru 28(29).04.2021

Convening Note for AOGSM 28(29).04.2021

Raport curent – Convocator AGOA pentru 28(29).04.2021

Current report – Convening Note for AOGSM 28(29).04.2021

26.02.2021
Rezultate financiare preliminare 2020

26.01.2021

Calendar comunicare financiara 2021

29.12.2020

Raport curent referitor la depunere Modificare Plan de reorganizare propusa de creditorul majoritar

Modificare Plan de reorganizare propusa de creditorul majoritar

16.11.2020

Comunicat disponibilitate raport trimestrial la 30.09.2020 (trimestrul III 2020)

Raport trimestrial la 30.09.2020 (trimestrul III 2020)

23.10.2020

Raport curent referitor la dosarul de insolventa si stadiul procedurii 

09.10.2020

Raport curent referitor la dosarul de insolventa

08.10.2020

Raport curent referitor la solutionare apel la sentinta prin care a fost confirmat Planul de reorganizare

31.08.2020

Raport semestrul I 2020

Comunicat disponibilitate raport semestrial la 30.06.2020

17.07.2020

Informare notificare sindicate

30.06.2020

Raport privind declaratia nefinanciara 2019

15.05.2020

Comunicat disponibilitate raport trimestrial la 31.03.2020

Raport trimestrial la 31.03.2020 (trimestrul I 2020)

29.04.2020

Raport anual 2019

Comunicat disponibilitate Raport Anual 2019

Announcement for availabiliy of the 2019 annual report

Hotarare AGOA din 29.04.2020 si raport curent

Decision AOGSM from 29.04.2020 and current report

22.04.2020

Materiale informative (situatii financiare, raport administrator special, raport audit, propunere repartizare profit) pentru AGOA 29(30).04.2020

27.03.2020

Materiale informative (situatii financiare, raport administrator special, propunere repartizare profit) pentru AGOA 29(30).04.2020

Proiect Hotarari pentru AGOA 29(30).04.2020

Draft of Decissions for AOGSM 29(30).04.2020

Formular de vot prin corespondenta pentru AGOA 29(30).04.2020

Correspondence Voting Form for AOGSM 29(30).04.2020

Procura speciala pentru AGOA 29(30).04.2020

Special power of attorney for AOGSM 29(30).04.2020

Numar total actiuni si drepturi de vot la 29(30).04.2020

Number of shares and voting rights at 29(30).04.2020

26.03.2020
Convocator AGOA pentru 29(30).04.2020

Convening Note for AOGSM 29(30).04.2020

Raport curent – Convocator AGOA pentru 29(30).04.2020

Current report – Convening Note for AOGSM 29(30).04.2020

28.02.2020

Rezultate financiare preliminare 2019

19.02.2020
Raport curent referitor apel la sentinta de confirmare a Planului de reorganizare

29.01.2020
Calendar comunicare financiara 2020

10.12.2019
Raport curent – confirmarea Planului de reorganizare a activitatii COS TARGOVISTE S.A.

04.12.2019
Hotarare AGOA din 24.04.2019 si raport curent

Informare pentru AGOA 04(05).12.2019

Information for OGSM 04(05).12.2019

Formular de vot prin corespondenta pentru AGOA 04(05).12.2019 – actualizat

Correspondence Voting Form for OGSM 04(05).12.2019 – updated

Procura speciala pentru AGOA 04(05).12.2019 – actualizat

Special power of attorney for OGSM 04(05).12.2019 – updated

Proiect Hotarari pentru AGOA 04(05).12.2019 – actualizat

Draft of Decissions for OGSM 04(05).12.2019 – updated

15.11.2019

Raport trimestrial la 30.09.2019 (trimestrul III 2019)

Comunicat disponibilitate raport trimestrial la 30.09.2019

01.11.2019

Proiect Hotarari pentru AGOA 04(05).12.2019

Draft of Decissions for OGSM 04(05).12.2019

Formular de vot prin corespondenta pentru AGOA 04(05).12.2019

Correspondence Voting Form for OGSM 04(05).12.2019

Procura speciala pentru AGOA 04(05).12.2019

Special power of attorney for OGSM 04(05).12.2019

Numar total actiuni si drepturi de vot la 31.10.2019

Number of shares and voting rights at 31.10.2019

31.10.2019

Convocator AGOA pentru data de 04 (05).12.2019

Convening Note for OGSM 04 (05).12.2019

Raport curent – Convocare AGOA pentru data de 04 (05).12.2019

Current report – Convening Note for OGSM 04 (05).12.2019

30.10.2019

Raport curent – Planul de reorganizare votat de Adunarea creditorilor

Planul de reorganizare a activitatii COS TARGOVISTE S.A. votat de Adunarea creditorilor

14.08.2019
Raport semestrul I 2019

Comunicat disponibilitate raport semestrial la 30.06.2019

28.06.2019
Raport privind declaratia nefinanciara 2018

Raport trimestrial la 31.03.2019 (trimestrul I 2019)

Comunicat disponibilitate raport trimestrial la 31.03.2019

Announcement for availability of the Report at 31.03.2019

24.04.2019
Raport anual 2018

Comunicat disponibilitate Raport Anual 2018

Announcement for availabiliy of the 2018 annual report

Hotarare AGOA din 24.04.2019 si raport curent

Decision AOGSM from 24.04.2019 and current report

05.04.2019
Materiale informative (situatii financiare, raport audit, raport administrator special, propunere acoperire pierderi) pentru AGOA 24(25).04.2019

22.03.2019
Materiale informative pentru AGOA 24(25).04.2019

Proiect Hotarari pentru AGOA 24(25).04.2019

Draft of Decissions for AOGSM 24(25).04.2019

Formular de vot prin corespondenta pentru AGOA 24(25).04.2019

Correspondence Voting Form for AOGSM 24(25).04.2019

Procura speciala pentru AGOA 24(25).04.2019

Special power of attorney for AOGSM 24(25).04.2019

Numar total actiuni si drepturi de vot la 21.03.2019

Number of shares and voting rights at 21.03.2019

21.03.2019
Raport curent – Convocator AGOA pentru 24(25).04.2019

Current report – Convening Note for AOGSM 24(25).04.2019

Convocator AGOA pentru 24(25).04.2019

Convening Note for AOGSM 24(25).04.2019

28.02.2019

Rezultate financiare preliminare 2018

Comunicat disponibilitate rezultate financiare preliminare 2018

28.01.2019
Calendar comunicare financiara 2019

15.11.2018
Raport trimestrial la 30.09.2018 (trimestrul III 2018)

Comunicat disponibilitate raport trimestrial la 30.09.2018

Announcement for availability of the Report at 30.09.2018

07.11.2018

Raport curent – inregistrare capital social la Depozitarul Central

31.10.2018
Act constitutiv actualizat certificat ORC

19.10.2018
Raport curent – Certificat de Inregistrare a Instrumentelor Financiare AC-4709-1 emis de ASF in 17.10.2018

02.10.2018
Operare la ORC radiere mentiune reducere capital – capitalul social a revenit la 172.125.307,50 lei

16.08.2018
Raport semestrul I 2018

Comunicat disponibilitate raport semestrial la 30.06.2018

Availability of the report for the first semester of 2018

29.06.2018
Raport privind declaratia nefinanciara 2017

18.06.2018 

Raport curent – Hotarare din 14.06.2018 a Tribunalului Dambovita – dispune radiere mentiune ORC privind reducerea capitalului social

15.05.2018 
Raport trimestrial la 31.03.2018 (trimestrul I 2018)

26.04.2018 
Raport anual 2017

16.05.2016
Raport trimestrial la 31.03.2016

Comunicat disponibilitate raport trimestrial la 31.03.2016 – engleza

Comunicat disponibilitate raport trimestrial la 31.03.2016 – romana

28.04.2016

Raport anual 2015

Raport curent disponibilitate raport anual 2015 – romana

Raport curent disponibilitate raport anual 2015 – engleza

Hotarare AGOA din 28.04.2016 si raport curent – engleza

Hotarare AGOA din 28.04.2016 si raport current – romana

07.04.2016
Raport audit situatii financiare 2015

25.03.2016

Materiale informative pentru AGOA 28(29).04.2016

Proiect hotarari pentru AGOA 28(29).04.2016 – romana

Proiect hotarari pentru AGOA 28(29).04.2016 – engleza

Formular de vot prin corespondenta – engleza – pentru AGOA 28(29).04.2016

Formular de vot prin corespondenta – romana – pentru AGOA 28(29).04.2016

Procura speciala / imputernicire – engleza – pentru AGOA 28(29).04.2016

Procura speciala / imputernicire – romana – pentru AGOA 28(29).04.2016

Numar total actiuni si drepturi de vot la 25.03.2016 – engleza

Numar total actiuni si drepturi de vot la 25.03.2016 – romana

Raport curent – Convocator AGOA pentru 28(29).04.2016 – engleza

Raport curent – Convocator AGOA pentru 28(29).04.2016 – romana

Convocator AGOA pentru 28(29).04.2016 – engleza

Convocator AGOA pentru 28(29).04.2016 – romana

15.02.2016
Rezultate financiare provizorii 2015

14.01.2016

Calendar comunicare financiara 2016

Raport curent – stadiu conformare la 31.12.2015 cu prevederile codului de guvernanta corporativa al BVB

16.11.2015
Raport trimestrial la 30.09.2015

11.11.2015

Raport curent referitor admitere apel dosar 1906/120/2013/a43 – dispusa schimbarea în tot a sentintei nr. 98/04.02.2015 prin care a fost confirmat Planul de reorganizare a activitatii COS TARGOVIŞTE S.A., in sensul ca trimite cauza judecatorului sindic pentru continuarea procedurii insolventei

14.08.2015

Raport semestrul I 2015

Comunicat disponibilitate raport sem. I 2015

Raport curent – referitor stabilire termen in dosar apel DRFP Ploiesti prin AJFP Dambovita la sentinta 98/04.02.2015

05.08.2015

Raport curent – referitor stadiu dosare apel DRFP Ploiesti prin AJFP Dambovita la sentinta 98/04.02.2015 si apel la sentinta 41/16.01.2015

15.05.2015
Raport trimestrial la 31.03.2015

11.05.2015

Anunt vanzare apartamente

05.05.2015
Informare privind adresa din 04.05.2015 emisa de Depozitarul Cental referitor la inregistrarea in registrul actionarilor societatii a reducerii capitalului social si structura sintetica a registrului consolidat la 27.04.2015

30.04.2015

Raport anual 2014

Hotarare AGOA din 29.04.2015

20.04.2015

Eliberare CIVM de ASF – aferent reducere capital social prin reducere valoare nominala actiuni

Materiale informative (inclusiv raport audit) pentru AGOA 29(30).04.2015

30.03.2015

Informare inregistrare ORC reducere capital social prin reducere valoare nominala actiune. Noul capital social este de 6.885.012,30 lei, noua valoare nominala a unei actiuni este de 0,10 lei. Numarul total de actiuni este acelasi: 68.850.123.

Act constitutiv actualizat certificat ORC la 27.03.2015

26.03.2015

Materiale informative pentru AGOA 29(30).04.2015

Proiect hotarari pentru AGOA 29(30).04.2015 – romana

Proiect hotarari pentru AGOA 29(30).04.2015 – engleza

Formular de vot prin corespondenta – romana – pentru AGOA 29(30).04.2015

Formular de vot prin corespondenta – engleza – pentru AGOA 29(30).04.2015

Procura speciala – engleza – pentru AGOA 29(30).04.2015

Procura speciala – romana – pentru AGOA 29(30).04.2015

Numar total actiuni si drepturi de vot la 26.03.2015 – engleza

Numar total actiuni si drepturi de vot la 26.03.2015 – romana

Convocator AGOA pentru 29(30).04.2015 – engleza

Convocator AGOA pentru 29(30).04.2015 – romana

Raport curent – Convocator AGOA pentru 29(30).04.2015

23.03.2015

Raport curent – referitor Sentinta 98/04.02.2015 si 41/16.01.2015 – formulare apeluri DRFP Ploiesti prin AJFP Dambovita

Raport curent – Sentinta nr. 98 din data de 04.02.2015, in dosarul nr. 1906/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dambovita, prin care se confirma Planul de reorganizare a activitatii COS TARGOVISTE S.A. propus de creditoarea Silnef S.R.L.

16.02.2015

Rezultate financiare provizorii 2014

05.02.2015 
Informare – in data de 04.02.2015 instanta a confirmat Planul de reorganizare a activitatii COS TARGOVISTE S.A. propus de creditoarea SILNEF S.R.L.

02.02.2015

Informare dosar insolventa – amanare pronuntare ref plan reorganizare pentru 04.02.2015

30.01.2015
Calendar de comunicare financiara 2015

27.01.2015

Informare dosar insolventa – amanare pronuntare ref plan reorganizare pentru 30.01.2015

15.01.2015
Informare – SMDA Insolvency SPRL confirmat administrator judiciar

12.01.2015

Informare – termen urmator in dosar insolventa 23.01.2015

02.12.2014
Informare – termen urmator in dosar insolventa 09.01.2015

25.11.2014

Informare stadiu procedura insolventei

12.11.2014
Raport trimestrial la 30.09.2014

30.10.2014

Raport curent – act modificator la planul de reorganizare a activitatii COS TARGOVISTE S.A. propus de societatea creditoare SILNEF S.R.L.

14.08.2014
Raport semestrul I 2014

16.05.2014

Raport curent referitor la modificari la planul de reorganizare a activitatii COS TARGOVISTE SA propus de societatea creditoare Sinef SRL Brasov

Modificari la planul de reorganizare a activitatii COS TARGOVISTE SA propus de societatea creditoare Sinef SRL Brasov

14.05.2014

Raport trimestrial la 31.03.2014

13.05.2014
Raport curent privind Plan de reorganizare a activitatii debitorului COS TARGOVISTE S.A. (in insolventa, in insolvency, en procedure collective) propus de societatea creditoare SILNEF S.R.L.

12.05.2014

Anexele 8-12 – Plan de reorganizare a activitatii COS TARGOVISTE S.A. propus de societatea creditoare SILNEF S.R.L.

Anexele 4-7 – Plan de reorganizare a activitatii COS TARGOVISTE S.A. propus de societatea creditoare SILNEF S.R.L.

Anexele 1-3 – Plan de reorganizare a activitatii COS TARGOVISTE S.A. propus de societatea creditoare SILNEF S.R.L.

Plan de reorganizare a activitatii COS TARGOVISTE S.A. propus de societatea creditoare SILNEF S.R.L.

30.04.2014

Hotarare AGOA din 29.04.2014

Raport anual 2013

Materiale informative (inclusiv raport audit) pentru AGOA 29(30).04.2014

28.03.2014
Materiale informative pentru AGOA 29(30).04.2014

Formular de vot prin corespondenta – engleza – pentru AGOA 29(30).04.2014

Formular de vot prin corespondenta – romana – pentru AGOA 29(30).04.2014

Procura speciala – engleza – pentru AGOA 29(30).04.2014

Procura speciala – romana – pentru AGOA 29(30).04.2014

Proiect hotarari AGOA pentru 29(30).04.2014

Convocator AGOA pentru 29(30).04.2014

17.02.2014

Rezultate financiare provizorii 2013

29.01.2014
Calendar de comunicare financiara 2014

14.11.2013

Raport trimestrial la 30.09.2013

14.08.2013
Raport semestrul I 2013

14.05.2013

Raport trimestrial la 31.03.2013

09.05.2013
Raport curent privind inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a noii denumiri a societatii – COS TARGOVISTE S.A.

Act constitutiv COS TARGOVISTE

30.04.2013
Hotarari AGEA 29.04.2013

Hotarari AGOA 29.04.2013

Raport anual 2012

09.04.2013

Hotarari AGOA 08.04.2013 – desemnare administrator special domnul Shvedakov Oleg

28.03.2013
Formular de vot prin corespondenta – engleza – pentru AGEA 29(30).04.2013

Formular de vot prin corespondenta – romana – pentru AGEA 29(30).04.2013

Formular de vot prin corespondenta – engleza – pentru AGOA 29(30).04.2013

Formular de vot prin corespondenta – romana – pentru AGOA 29(30).04.2013

Procura speciala – engleza – pentru AGEA 29(30).04.2013

Procura speciala – romana – pentru AGEA 29(30).04.2013

Procura speciala – engleza – pentru AGOA 29(30).04.2013

Procura speciala – romana – pentru AGOA 29(30).04.2013

Materiale informative pentru AGEA 29(30).04.2013

Materiale informative pentru AGOA 29(30).04.2013

Proiect hotarari AGEA pentru 29(30).04.2013

Proiect hotarari AGOA pentru 29(30).04.2013

27.03.2013
Convocator AGEA pentru 29(30).04.2013

Convocator AGOA pentru 29(30).04.2013

Modificare calendar de comunicare financiara 2013

21.03.2013

Procura speciala – engleza – pentru AGOA 08(09).04.2013 – completata cu propunere administrator special

Procura speciala – romana – pentru AGOA 08(09).04.2013 – completata cu propunere administrator special

Formular vot prin corespondenta – engleza – pentru AGOA 08(09).04.2013 – completat cu propunere administrator special

Formular vot prin corespondenta – romana – pentru AGOA 08(09).04.2013 – completat cu propunere administrator special

19.03.2013

Decizie CA suspendare drepturi Mazur Investments Limited Cipru aferente actiuni detinute de ce depasesc pragul de 33% din drepturile de vot

Propuneri administrator special pentru AGOA 08(09).04.2013

11.03.2013

Informare grafic repornire activitate

Rezultate financiare provizorii/neauditate 2012

04.03.2013

Proiect de hotarare pentru AGOA 08(09).04.2013

Procura speciala – engleza – pentru AGOA 08(09).04.2013

Procura speciala – romana – pentru AGOA 08(09).04.2013

Formular vot prin corespondenta – engleza – pentru AGOA 08(09).04.2013

Formular vot prin corespondenta – romana – pentru AGOA 08(09).04.2013

28.02.2013
Convocator AGOA pentru 08(09).04.2013 – desemnare administrator special

Calendar de comunicare financiara 2013

Raport curent – Incheiere Tribunal Dambovita din 22.02.2013 – deschidere procedura generala insolventa

25.02.2013

Raport curent deschidere procedura generala insolventa

Raport curent detineri Mazur Investments Limited Cipru si iesire actionariat a Mechel International Holdings GmbH Elvetia

20.02.2013

Raport curent depunere cerere de reorganizare

19.02.2013
Raport curent schimbare control – informari Nikarom Invest SRL si Mechel OAO

18.02.2013

Raport curent numire a domnului Shvedakov Oleg in calitate de reprezentant permanent al Mechel East Europe Metallurgical Division SRL – Presedintele Consiliului de Administratie

28.01.2013
Raport curent revocare domnul Rudaev Dmitry din calitatea de Director General Adjunct Economic si Financiar