Informatii / Anunturi

ADMINISTRATOR SPECIAL : Oleg Shvedakov 

ADMINISTRATOR JUDICIAR : Maestro S.P.R.L. - Filiala Bucuresti 
cu sediul în Bucureşti, str. Turturelelor nr. 11A, et.4, sector 3, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a UNPIR sub nr. RFO 0727, nr. matricol UNPIR 2A0727/2014, CUI 32718093 

Conducerea executiva:
Vladimir Gofman - Director General 
Alexey Shutov - Director Coordonator Intretinere si Reparatii 

COS TARGOVISTE SA - in insolventa, in insolvency, en procedure collective - conform Încheierea de şedinţă din data de 22.02.2013 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa, Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 1906/120/2013. In data de 10.11.2015 prin Hotarârea nr. 1493 în dosarul nr. 1906/120/2013/a43, Curtea de Apel Braşov a dispus schimbarea în tot a sentinţei nr. 98/04.02.2015 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa - secţia civilă, prin care fusese confirmat Planul de reorganizare a activităţii societăţii COS TÂRGOVIŞTE S.A., în sensul că trimite cauza judecătorului sindic pentru continuarea procedurii insolvenţei.

 

Capitalul social al societăţii COS TÂRGOVIȘTE S.A. este de 6.885.012,30 lei, fiind format din 68.850.123 acţiuni, valoarea nominală a unei acţiuni fiind de 0,10 lei/acţiune. Acţiunile societăţii sunt admise la tranzacționare la Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Standard, simbol COS. După declanşarea procedurii generale a insolvenţei faţă de societate conform Încheierii de şedinţă din data de 22.02.2013 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa, Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 1906/120/2013, acţiunile societăţii COS TÂRGOVIȘTE S.A. sunt suspendate de la tranzacţionare.